Commit 5aad9415 authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

Release 2.1.7

parent 0241ef8d
# iWlz 2.2
# iWlz 2.2.1
Deze repository bevat de XSLT's voor gebruik binnen de iWlz.
......
......@@ -166,10 +166,7 @@
<xsl:template match="*" mode="validGemeente" priority="0">
<xsl:param name="pGemeenteCode" select="."/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$pGemeenteCode &lt; 0 or $pGemeenteCode &gt; 2000"><xsl:value-of select="false()" /></xsl:when>
<xsl:otherwise><xsl:value-of select="true()" /></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:value-of select="true()" />
</xsl:template>
<xsl:template name="checkAGBValid">
......@@ -1733,7 +1730,7 @@
</xsl:template>
<xsl:variable name="xsltVersion">
2.1.5
2.1.7
</xsl:variable>
<xsl:template match="*|@*|text()" mode="check"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW317 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 AW317 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -31,6 +31,7 @@
<xsl:include href="rules/TR091.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR097.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR101.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR130.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="check" priority="0">
<xsl:apply-templates select="." mode="CD005"/>
......@@ -61,13 +62,14 @@
<xsl:apply-templates select="." mode="TR091"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR097"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR101"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR130"/>
</xsl:template>
<xsl:variable name="versionInfo">
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW33 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 AW33 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -121,7 +121,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW35 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 AW35 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -59,7 +59,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW39 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 AW39 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -89,7 +89,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 CA317 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 CA317 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -41,7 +41,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 CA319 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 CA319 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -31,7 +31,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 IO31 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 IO31 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -89,7 +89,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK31 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK31 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -131,7 +131,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK33 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK33 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -123,7 +123,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK35 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK35 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -57,7 +57,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK39 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK39 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -87,7 +87,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -96,6 +96,7 @@
<xsl:include href="rules/TR120.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR124.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR127.xsl" />
<xsl:include href="rules/TR130.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="check" priority="0">
<xsl:apply-templates select="." mode="CD004"/>
......@@ -191,13 +192,14 @@
<xsl:apply-templates select="." mode="TR120"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR124"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR127"/>
<xsl:apply-templates select="." mode="TR130"/>
</xsl:template>
<xsl:variable name="versionInfo">
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.7</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<!-- iWlz 2.2 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 version 2.1.7 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="../../../common/2_0/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="getDetails" priority="100">
......@@ -129,6 +129,7 @@
<xsl:when test="$pRule='TR127'">Als leveringsvorm in Aanvraag de waarde '8' (Deeltijdverblijf) bevat, moet er voor iedere dag van de aangevraagde periode precies een (1) AanvraagInstelling zijn waarvan Opname de waarde '1'(Ja) bevat.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR128'">Mutatiedatum moet groter of gelijk zijn aan Startdatum van de bijbehorende actuele melding aanvang zorg CAK.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR129'">Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) heeft en Opname in de bijbehorende zorgtoewijzing de waarde 1 (Ja) bevat, dan verplicht vullen, anders leeglaten</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR130'">Clientreferentie mag niet gevuld zijn met dezelfde waarde als het bsn van die client.</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
......@@ -2,7 +2,7 @@
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:aw35="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/aw35/schema"
xmlns:zk35="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk35/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD004 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 CD004 version 2.1.7 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="CD004" />
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:iwlz="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/basisschema/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD005 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 CD005 version 2.1.7 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl"/>
<xsl:template match="*" mode="CD005"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:iwlz="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/basisschema/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD007 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<!-- iWlz 2.2 CD007 version 2.1.7 (2020-09-29) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl"/>
<xsl:template match="*" mode="CD007"/>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment