Commit 0241ef8d authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

Wlz 2.2 XSLT 2.1.5

parent 1ed0c32d
......@@ -192,6 +192,7 @@
<xsl:apply-templates select="." mode="validAGBCode">
<xsl:with-param name="pAGBCode" select="number(normalize-space($pThis/text()))" />
<xsl:with-param name="pFrom" select="number(translate($pFrom, '-', ''))" />
<xsl:with-param name="pTo" select="number(translate($pFrom, '-', ''))" />
</xsl:apply-templates>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
......@@ -1732,7 +1733,7 @@
</xsl:template>
<xsl:variable name="xsltVersion">
2.1.4
2.1.5
</xsl:variable>
<xsl:template match="*|@*|text()" mode="check"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW317 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 AW317 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -67,7 +67,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW33 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 AW33 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -121,7 +121,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW35 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 AW35 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -59,7 +59,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 AW39 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 AW39 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -89,7 +89,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 CA317 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CA317 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -41,7 +41,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 CA319 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CA319 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -31,7 +31,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 IO31 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 IO31 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -89,7 +89,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK31 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK31 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -131,7 +131,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK33 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK33 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -123,7 +123,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK35 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK35 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -57,7 +57,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 ZK39 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 ZK39 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD005.xsl" />
......@@ -87,7 +87,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:vr="http://www.istandaarden.nl/validatie/1_1/rapport/schema">
<!-- iWlz 2.2 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="common/basis.xsl" />
<xsl:include href="condities/CD004.xsl" />
......@@ -197,7 +197,7 @@
<vr:XSLTHeader>
<vr:Standaard>iwlz</vr:Standaard>
<vr:StandaardRelease>2.2</vr:StandaardRelease>
<vr:XSLTVersie>2.1.4</vr:XSLTVersie>
<vr:XSLTVersie>2.1.5</vr:XSLTVersie>
</vr:XSLTHeader>
</xsl:variable>
</xsl:stylesheet>
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<!-- iWlz 2.2 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../../../common/2_0/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="getDetails" priority="100">
......@@ -114,7 +114,7 @@
<xsl:when test="$pRule='TR101'">Binnen een bestand zijn dubbele regels niet toegestaan.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR103'">Indien StatusAanlevering de waarde '2' (Gewijzigde aanlevering) bevat, dan moet voor de betreffende client een eerdere aanlevering met StatusAanlevering '1' (Eerste aanlevering) verstuurd zijn met dezelfde sleutel.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR104'">Een verwijderd bericht kan niet gewijzigd worden.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR106'">Wanneer dezelfde zorgeenheid met dezelfde leveringsvorm en dezelfde soort meer dan een keer aan dezelfde aanbieder is toegewezen of meer dan een keer voor dezelfde aanbieder wordt aangevraagd, dan mogen de zorgtoewijzingperiodes niet overlappen.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR106'">Wanneer dezelfde zorgeenheid met dezelfde leveringsvorm meer dan een keer aan dezelfde aanbieder is toegewezen of meer dan een keer voor dezelfde aanbieder wordt aangevraagd, dan mogen de zorgtoewijzingperiodes niet overlappen.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR107'">Een aanbieder die de rol van dossierhouder en/of coordinator zorg thuis heeft, mag een aanvraag voor een aangepaste zorgtoewijzing doen als hij voor het indicatiebesluit waarop de aanvraag betrekking heeft een zorgtoewijzing heeft.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR108'">Indien Indicatie tenminste een ToegewezenZorgzwaartepakket bevat waarvan Leveringsvorm de waarde '2'(Persoonsgebonden budget (PGB)) heeft, moet Dagtekening in de maand november of december liggen.</xsl:when>
<xsl:when test="$pRule='TR109'">Indien Indicatie tenminste een ToegewezenZorgzwaartepakket bevat waarvan Leveringsvorm de waarde '2' (Persoonsgebonden budget (PGB)) heeft, moet Overdrachtdatum gelijk zijn aan 1 januari.</xsl:when>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:aw35="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/aw35/schema"
xmlns:zk35="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk35/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD004 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CD004 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="CD004" />
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:iwlz="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/basisschema/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD005 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CD005 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl"/>
<xsl:template match="*" mode="CD005"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:iwlz="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/basisschema/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD007 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CD007 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl"/>
<xsl:template match="*" mode="CD007"/>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
xmlns:zk31="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk31/schema"
xmlns:zk33="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk33/schema"
xmlns:io31="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/io31/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD009 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CD009 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="CD009" />
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
xmlns:zk31="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk31/schema"
xmlns:zk33="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/zk33/schema"
xmlns:io31="http://www.istandaarden.nl/iwlz/2_2/io31/schema">
<!-- iWlz 2.2 CD016 version 2.1.4 (2020-07-08) -->
<!-- iWlz 2.2 CD016 version 2.1.5 (2020-09-01) -->
<xsl:import href="../common/basis.xsl" />
<xsl:template match="*" mode="CD016" />
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment