Commit 3636db03 authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

XSD 3.0.1

parent abfa2b37
# iWmo 3.0
# iJw 3.0.1
Deze repository bevat de XSD's voor gebruik binnen de iJw.
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw301="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw301</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw301:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw301:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw301:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw301:Client"/>
<xs:element name="Header" type="jw301:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw301:Client"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -123,14 +123,14 @@
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Relaties" type="jw301:Relaties" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw301:Contactgegevens"/>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw301:ToegewezenProducten"/>
<xs:element name="Relaties" type="jw301:Relaties" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw301:Contactgegevens"></xs:element>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw301:ToegewezenProducten"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Relatie" type="jw301:Relatie" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Relatie" type="jw301:Relatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relatie">
......@@ -168,7 +168,7 @@
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact"/>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contact">
......@@ -210,12 +210,12 @@
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contactgegevens">
<xs:sequence>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw301:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw301:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProduct">
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw302="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw302</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw302:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw302:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw302:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw302:Client" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Header" type="jw302:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw302:Client" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -96,7 +96,7 @@
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
......@@ -153,15 +153,15 @@
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Relaties" type="jw302:Relaties" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw302:Contactgegevens"/>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw302:ToegewezenProducten"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
<xs:element name="Relaties" type="jw302:Relaties" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw302:Contactgegevens"></xs:element>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw302:ToegewezenProducten"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Relatie" type="jw302:Relatie" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Relatie" type="jw302:Relatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relatie">
......@@ -199,8 +199,8 @@
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contact">
......@@ -238,17 +238,17 @@
<xs:documentation>Begindatum en/of een einddatum van het verblijf van de client of relatie van de client op een tijdelijk adres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contactgegevens">
<xs:sequence>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw302:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw302:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProduct">
......@@ -311,7 +311,7 @@
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw303="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw303</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw303:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw303:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Declaratie of factuur Jeugdhulp</xs:documentation>
<xs:documentation>Een declaratie is een verantwoordingsdocument waarin geleverde dienst / product wordt weergegeven. Een factuur is een formeel financieel administratief document (met wettelijke eisen).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw303:Header"/>
<xs:element name="Clienten" type="jw303:Clienten"/>
<xs:element name="Header" type="jw303:Header"></xs:element>
<xs:element name="Clienten" type="jw303:Clienten"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -60,7 +60,8 @@
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente"/>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente">
</xs:element>
<xs:element name="Servicebureau" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie(eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en betalers.</xs:documentation>
......@@ -100,7 +101,7 @@
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Clienten">
<xs:sequence>
<xs:element name="Client" type="jw303:Client" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Client" type="jw303:Client" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
......@@ -128,13 +129,14 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Prestaties" type="jw303:Prestaties"/>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="Prestaties" type="jw303:Prestaties"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Prestatie" type="jw303:Prestatie" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Prestatie" type="jw303:Prestatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestatie">
......@@ -172,8 +174,10 @@
<xs:documentation>Samenstelling van het te declareren bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie"/>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie">
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw304="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw304/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw304/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw304</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw304:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw304:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Declaratie of factuur Jeugdhulp retour</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw304:Header"/>
<xs:element name="Clienten" type="jw304:Clienten" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Header" type="jw304:Header"></xs:element>
<xs:element name="Clienten" type="jw304:Clienten" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -59,7 +59,8 @@
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente"/>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente">
</xs:element>
<xs:element name="Servicebureau" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie(eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en betalers.</xs:documentation>
......@@ -110,7 +111,7 @@
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSLT's die zijn ingezet voor de controle van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
......@@ -124,7 +125,7 @@
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Clienten">
<xs:sequence>
<xs:element name="Client" type="jw304:Client" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Client" type="jw304:Client" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
......@@ -152,14 +153,15 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Prestaties" type="jw304:Prestaties"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="Prestaties" type="jw304:Prestaties"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Prestatie" type="jw304:Prestatie" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Prestatie" type="jw304:Prestatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestatie">
......@@ -182,7 +184,8 @@
<xs:documentation>Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCode" type="ijw:LDT_ProductCode"/>
<xs:element name="ProductCode" type="ijw:LDT_ProductCode">
</xs:element>
<xs:element name="ProductPeriode" type="ijw:CDT_GeslotenPeriode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Periode binnen de declaratie-/factuurperiode waarop het product feitelijk is of wordt uitgevoerd.</xs:documentation>
......@@ -193,14 +196,16 @@
<xs:documentation>Samenstelling van het te declareren bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie"/>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie">
</xs:element>
<xs:element name="ToegekendeBedragPrestatie" type="ijw:CDT_ToegekendeBedragPrestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Toegekend bedrag van het ingediende bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw305="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw305/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw305/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw305</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw305:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw305:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw305:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw305:Client"/>
<xs:element name="Header" type="jw305:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw305:Client"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -103,12 +103,12 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StartProducten" type="jw305:StartProducten"/>
<xs:element name="StartProducten" type="jw305:StartProducten"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StartProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="StartProduct" type="jw305:StartProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="StartProduct" type="jw305:StartProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StartProduct">
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw306="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw306/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw306/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw306</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw306:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw306:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw306:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw306:Client" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Header" type="jw306:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw306:Client" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -96,7 +96,7 @@
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
......@@ -133,13 +133,13 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StartProducten" type="jw306:StartProducten"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes"/>
<xs:element name="StartProducten" type="jw306:StartProducten"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StartProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="StartProduct" type="jw306:StartProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="StartProduct" type="jw306:StartProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StartProduct">
......@@ -172,7 +172,7 @@
<xs:documentation>Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw306:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw307="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw307/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw307/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw307</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw307:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw307:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor het melden van de stop van levering van Jeugdhulp.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw307:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw307:Client"/>
<xs:element name="Header" type="jw307:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw307:Client"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -103,12 +103,12 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StopProducten" type="jw307:StopProducten"/>
<xs:element name="StopProducten" type="jw307:StopProducten"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StopProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="StopProduct" type="jw307:StopProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="StopProduct" type="jw307:StopProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StopProduct">
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw308="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw308/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw308/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw308</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.1</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.1.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw308:Root"/>
<xs:element name="Bericht" type="jw308:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor het melden van de stop van levering van Jeugdhulp.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw308:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw308:Client" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Header" type="jw308:Header"></xs:element>
<xs:element name="Client" type="jw308:Client" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
......@@ -96,7 +96,7 @@
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
......@@ -133,13 +133,13 @@
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StopProducten" type="jw308:StopProducten"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes"/>
<xs:element name="StopProducten" type="jw308:StopProducten"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StopProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="StopProduct" type="jw308:StopProduct" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="StopProduct" type="jw308:StopProduct" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StopProduct">
......@@ -182,7 +182,7 @@
<xs:documentation>Indicatie over de status van de informatie in de berichtklasse.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw308:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw315="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw315/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw315/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>