Skip to content
Tabelbeheer

Tabelbeheer

Project ID: 17

Wlz-regiotabel De iWlz-regiotabel laat per postcode zien welk zorgkantoor voor deze regio de Wlz uitvoert. In iWlz wordt de iWlz-regiotabel gebruikt om te controleren of het indicatiebesluit naar het juiste zorgkantoor wordt gestuurd. De iWlz-regiotabel wordt elke maand geactualiseerd.

De iWlz-regiotabel ondersteunt het berichtenverkeer voor iWlz. Dit betekent dat in iWlz controles worden uitgevoerd op de relatie ‘postcode cliënt’ en ‘postcode zorgkantoor’. De tabel wordt aangepast bij bijvoorbeeld gemeentelijke herindelingen, de ingebruikname van nieuwbouwwijken of bij wijzigingen in zorgkantoorwerkgebieden. In iWlz moeten zorgkantoren een IO31-bericht met een onjuiste postcoderelatie terugsturen naar het CIZ.

iWlz-AGB-codelijst De iWlz-AGB-codelijst ondersteunt het bovenregionale berichtenverkeer voor de Wlz. Het houdt in dat landelijk bekend is welke codering elders in het land gebruikt wordt voor een adreslocatie. Met de iWlz-AGB-codelijst kan iedere locatie van een gecontracteerde zorgaanbieder worden nagegaan. Elke iWlz-AGB-code is landelijk uniek.

De verantwoordelijkheid voor de actualiteit van de gebruikte iWlz-AGB-codes ligt bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beheert deze gegevens in het besloten deel van deze website. Het beheer van de lijst ligt bij Zorginstituut Nederland. We publiceren wekelijks op woensdag een bijgewerkte iWlz-AGB-codelijst die geldig is met ingang van de eerstvolgende maandag.

iWlz-AGB-codelijst en Wlz-regiotabel nu ook online te bevragen

Softwareleveranciers hebben nu de mogelijkheid om de iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel via een REST-interface te bevragen. Handmatig downloaden en verwerken van de Excelbestanden is dan niet meer nodig. De nieuwe output is beschikbaar in Json en de specificatie is beschreven in OpenAPI 3. Hiermee zet het Zorginstituut een stap voorwaarts naar gebruik van open standaarden en FAIR-principes.

Documentatie

Links en bestanden


Hebt u vragen over de iWlz-AGB-codelijst of de Wlz-regiotabel, neem dan contact op met:

Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl