Release 2.2.9

Wijzigingen:

  • TR042: De controle op geldigheid van de AGB-code in de AW39 wordt nu uitgevoerd tegen de datum van dagtekening. Eerder gebeurde dit tegen de "datum afgifte van het indicatiebesluit".