Release 2.1.8

Wijzigingen:

  • TR021 (Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen zorgeenheid moet zijn waarbij Instelling hoort bij Ontvanger) is uit de XSLT verwijderd.
  • TR042 (De gebruikte AGB-code moet geldig zijn) is uit de XSLT verwijderd.
  • TR064 (Instelling moet overeenkomen met Afzender in de Header of moet (indien de verzendende partij een zorgkantoor is) conform de iWlz-AGB-Codelijst horen bij Afzender) is uit de XSLT verwijderd.
  • TR100 (Ontvanger moet conform de iWlz-AGB-Codelijst horen bij Afzender) is uit de XSLT verwijderd.