Commit 771c011e authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

iJw 3.1

parent 811bc38f
# iJw 3.0.2
# iJw 3.1.0
Deze repository bevat de XSD's voor gebruik binnen de iJw.
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw301="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw301="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw301/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw301/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw301</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw301:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw302="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw302="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw302/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw302/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw302</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw302:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw303="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw303</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw303:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Declaratie of factuur Jeugdhulp</xs:documentation>
<xs:documentation>Een declaratie is een verantwoordingsdocument waarin geleverde dienst / product wordt weergegeven. Een factuur is een formeel financieel administratief document (met wettelijke eisen).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw303:Header"></xs:element>
<xs:element name="Clienten" type="jw303:Clienten"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Metagegevens</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BerichtCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Code ter identificatie van een soort bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtCode">
<xs:pattern value="432|450"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een major release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtVersie">
<xs:pattern value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtSubversie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een minor release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente">
</xs:element>
<xs:element name="Servicebureau" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie(eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en betalers.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:pattern value="(0{8})|98((00000[1-9])|(0000[1-9][0-9])|(000[1-9][0-9]{2})|(00[1-9][0-9]{3})|(0[1-9][0-9]{4})|([1-9][0-9]{5}))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Aanbieder" type="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een aanbieder van zorg of ondersteuning.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BetalingAanID" type="ijw:LDT_BetalingAanID">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeclaratieFactuurIdentificatie" type="ijw:CDT_DeclaratieFactuurIdentificatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Samengestelde DeclaratieFactuurgegevens over Declaratieperiode, Factuurnummer, Dagtekening en BTW.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeclaratieFactuurBedragen" type="ijw:CDT_DeclaratieFactuurBedragen">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DeclaratieFactuur totaal bedragen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersie" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Clienten">
<xs:sequence>
<xs:element name="Client" type="jw303:Client" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens van de client waarover een of meer uitgevoerde prestaties worden gedeclareerd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Bsn" type="ijw:LDT_BurgerServicenummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VerkorteNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="Prestaties" type="jw303:Prestaties"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Prestatie" type="jw303:Prestatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een client en de te declareren/factureren bedragen bij deze prestatie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BeschikkingNummer" type="ijw:LDT_Nummer" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ToewijzingNummer" type="ijw:LDT_Nummer" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCategorie" type="ijw:LDT_ProductCategorie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugdwet.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCode" type="ijw:LDT_ProductCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugdwet.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductPeriode" type="ijw:CDT_GeslotenPeriode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Periode binnen de declaratie-/factuurperiode waarop het product feitelijk is of wordt uitgevoerd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IngediendeBedragPrestatie" type="ijw:CDT_IngediendeBedragPrestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Samenstelling van het te declareren bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie">
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw304="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw304/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw304/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw304</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw304:Root"></xs:element>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Declaratie of factuur Jeugdhulp retour</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw304:Header"></xs:element>
<xs:element name="Clienten" type="jw304:Clienten" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Metagegevens van het Bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BerichtCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Code ter identificatie van een soort bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtCode">
<xs:pattern value="433|451"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een major release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtVersie">
<xs:pattern value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtSubversie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een minor release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gemeente" type="ijw:LDT_Gemeente">
</xs:element>
<xs:element name="Servicebureau" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie(eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en betalers.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:pattern value="(0{8})|98((00000[1-9])|(0000[1-9][0-9])|(000[1-9][0-9]{2})|(00[1-9][0-9]{3})|(0[1-9][0-9]{4})|([1-9][0-9]{5}))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Aanbieder" type="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een Wmo-aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BetalingAanID" type="ijw:LDT_BetalingAanID">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeclaratieFactuurIdentificatie" type="ijw:CDT_DeclaratieFactuurIdentificatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Samengestelde DeclaratieFactuurgegevens over Declaratieperiode, Factuurnummer, Dagtekening en BTW.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersie" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourHeader" type="ijw:CDT_RetourHeader">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Retourgegevens op hoofdniveau</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourBedragen" type="ijw:CDT_RetourBedragen">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Retour totaal bedragen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersieRetour" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsltVersie" type="ijw:LDT_Versie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSLT's die zijn ingezet voor de controle van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
<xs:sequence>
<xs:element name="RetourCode" type="ijw:LDT_RetourCode" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde aanduiding in een retourbericht van het resultaat van de beoordeling van een (deel van het) ontvangen bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Clienten">
<xs:sequence>
<xs:element name="Client" type="jw304:Client" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens van de client waarover een of meer uitgevoerde prestaties worden gedeclareerd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Bsn" type="ijw:LDT_BurgerServicenummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VerkorteNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam en eventueel Voornamen en/of Voorletters.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="Prestaties" type="jw304:Prestaties"></xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Prestatie" type="jw304:Prestatie" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Prestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een client en de te declareren/factureren bedragen bij deze prestatie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BeschikkingNummer" type="ijw:LDT_Nummer" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ToewijzingNummer" type="ijw:LDT_Nummer" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCategorie" type="ijw:LDT_ProductCategorie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCode" type="ijw:LDT_ProductCode">
</xs:element>
<xs:element name="ProductPeriode" type="ijw:CDT_GeslotenPeriode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Periode binnen de declaratie-/factuurperiode waarop het product feitelijk is of wordt uitgevoerd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IngediendeBedragPrestatie" type="ijw:CDT_IngediendeBedragPrestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Samenstelling van het te declareren bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductReferentie" type="ijw:CDT_Referentie">
</xs:element>
<xs:element name="ToegekendeBedragPrestatie" type="ijw:CDT_ToegekendeBedragPrestatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Toegekend bedrag van het ingediende bedrag.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw304:RetourCodes" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw305="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw305/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw305/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw305="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw305/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw305/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw305</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw305:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw306="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw306/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw306/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw306="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw306/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw306/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw306</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw306:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw307="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw307/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw307/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw307="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw307/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw307/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw307</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw307:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw308="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw308/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw308/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw308="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw308/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw308/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw308</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw308:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
<xs:pattern value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw315="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw315/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw315/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" xmlns:jw315="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw315/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/jw315/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_1/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"></xs:import>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw315</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:release>3.1</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.2</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.2.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw315:Root"></xs:element>
......@@ -52,7 +52,7 @@
</xs:annotation>