Release 1.0.3

Wijzigingen:

  • TR116: de periode van TR116 gewijzigd van 12 maanden naar 36 maanden.
  • TR112: EbStopDatum verwijderd uit de omschrijving van TR112 en ontkoppeld van WMO403.